Na jedné straně východní Krkonoše, na druhé Vraní hory, patřící již do Broumovské vrchoviny. Jedinečná rozmanitost přírody i historicky jedno z nejdříve osídlených míst regionu. Místo nabízející klid a odpočinek i možnost rozmanitého sportovního vyžití. Žacléřsko prostě stojí za to navštívit.

Cyklotrasy

Zde naleznete cyklotrasy Žacléřska a blízkého okolí.

 

Ubytování

Restaurace a ubytovací zařízení Žacléřska a blízkého okolí.

Důležité odkazy

Adresy a kontakty Žacléřska a blízkého okolí.

zaclerSTANICE HORSKÉ SLUŽBY ŽACLÉŘ, OBLAST KRKONOŠE
Činnost je soustředěna zejména na víkendové zimní služby ve sjezdovém areálu v Prkenném Dole. Uvedený telefonní kontakt je však v provozu nepřetržitě. V roce 2013 slaví okrsek Žacléř 40. výročí založení.
 

 

Co provádí a zajišťuje:
organizuje a provádí záchranné a pátrací akce v horském terénu
poskytuje první pomoc a zajišťuje transport zraněných
vytváří podmínky pro bezpečnost návštěvníků hor
zajišťuje provoz záchranných a ohlašovacích stanic HS
provádí instalaci a údržbu výstražných a informačních zařízení
spolupracuje při vydávání a rozšiřování preventivně-bezpečnostních materiálů
informuje veřejnost o povětrnostních a sněhových podmínkách na horách a opatřeních HS k zajištění bezpečnosti na horách
spolupracuje s orgány veřejné správy, ochrany přírody a životního prostředí a jinými orgány a organizacemi
sleduje úrazovost a provádí rozbor příčin úrazů na horách, navrhuje a doporučuje opatření k jejímu snížení
provádí hlídkovou činnost na hřebenech, sjezdových tratích, pohotovostní službu na stanicích a domech HS
provádí lavinová pozorování
připravuje a školí své členy a čekatele
spolupracuje s ostatními záchrannými organizacemi doma i v zahraničí

 

Podrobné informace viz http://www.hscr.cz
Gsm: +420 721 031 928 - Horská služba Žacléř

 

euroregion_vzhled