Na jedné straně východní Krkonoše, na druhé Vraní hory, patřící již do Broumovské vrchoviny. Jedinečná rozmanitost přírody i historicky jedno z nejdříve osídlených míst regionu. Místo nabízející klid a odpočinek i možnost rozmanitého sportovního vyžití. Žacléřsko prostě stojí za to navštívit.

Cyklotrasy

Zde naleznete cyklotrasy Žacléřska a blízkého okolí.

 

Ubytování

Restaurace a ubytovací zařízení Žacléřska a blízkého okolí.

Důležité odkazy

Adresy a kontakty Žacléřska a blízkého okolí.

Projekt LIFE CORCONTICA pomůže krkonošským loukám

krnapSpráva Krkonošského národního parku začala realizovat pětiletého projektu LIFE CORCONTICA. Ten si klade za cíl zlepšit péči o nejcennější horské louky, které dlouhodobě ztrácejí svou bohatost, zarůstají a zanikají. Vedle stanovišť luk a pastvin projekt podpoří i jednotlivé druhy – hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica), který se v současnosti vyskytuje pouze v Albeřicích, a rybku vranku obecnou (Cottus gobio), jejíž populace v krkonošských tocích stagnuje.

LIFE CORCONTICA je realizován a spolufinancován třemi partnery – Správou KRNAP, Institutem aplikované ekologie DAPHNE a Ministerstvem životního prostředí ČR. Dárcem 75 % prostředků je Evropská komise v rámci programu LIFE+. Celkový rozpočet projektu je 3 588 573 €, tedy necelých 90 milionů korun. Na přímé ochranné zásahy je vyčleněno 43 % financí, 30 % z celkové částky tvoří osobní náklady na mzdy, 15 % bude čerpáno na vybudování infrastruktury a na pořízení potřebného vybavení a 12 % z rozpočtu bude pokrývat cestovní a režijní náklady.

U zrodu projektu stála myšlenka navrácení života na krkonošské horské louky. Spousta tradičních horských luk v Krkonoších v minulých desetiletích degradovala. Projekt LIFE CORCONTICA by tento trend měl zastavit a pomoci navrátit krkonošským loukám jejich bývalou pestrost. „Kdo by si uměl představit zvlněnou krkonošskou krajinu bez voňavých květnatých horských luk a pastvin, svérázných bud a svěžích bystřin? Vždyť právě na těchto loukách rozkvétají léčivé horské byliny a právě sem se chodí napást či ukrýt nepřeberné množství živočichů," říká garant projektu za Správu KRNAP Tomáš Janata.

Smysl projektu tkví v podpoře lučních a říčních biotopů a obnově smilkových trávníků. Pokud má být zachována bohatost druhů na nich rostoucích, tak je jejich majitelé musejí pravidelně obhospodařovat, tzn. kosit nebo spásat. Dále musejí vyřezávat nežádoucí náletové dřeviny a likvidovat invazivní rostliny. Mnozí na takovou péči ale nemají finanční prostředky ani znalosti a zkušenosti. Právě zde zasáhne tento projekt. Dalším cílem projektu je s využitím moderních terénních počítačů a GPS vytvoření tzv. lučního hospodářského plánu, jediného svého druhu v Česku. Tento plán bude sloužit k dlouhodobému sběru dat o loukách v Krkonoších, evidenci péče o ně a plánování dalšího hospodaření. Je vybráno několik desítek cenných lučních enkláv po celých Krkonoších, kterým bude v rámci projektu věnována zvýšená péče. Součástí projektu je i tvorba marketingové studie, která usnadní hospodářům odbyt jejich produktů (masa, vlny, biomasy). Velkým počinem bude nákup briketovací linky, která upotřebí přebytky biomasy (sena) od místních hospodářů. V jedné z nejzachovalejších lučních enkláv, ve Sklenářovicích, kde Správa KRNAP už řadu let provádí opatření k zachování těchto horských luk, vznikne pastevní areál, protože právě pastva ovcí je jedna z cest, jak tyto louky zachovat.
Představení projektu LIFE CORCONTICA proběhne 14. listopadu 2012 od 10 hodin ve velké zasedací místnosti na zámku ve Vrchlabí.

 

Radek Drahný

Správa Krkonošského národního parku začala realizovat pětiletého projektu LIFE CORCONTICA. Ten si klade za cíl zlepšit péči o nejcennější horské louky, které dlouhodobě ztrácejí svou bohatost, zarůstají a zanikají. Vedle stanovišť luk a pastvin projekt podpoří i jednotlivé druhy – hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica), který se v současnosti vyskytuje pouze v Albeřicích, a rybku vranku obecnou (Cottus gobio), jejíž populace v krkonošských tocích stagnuje.

 

LIFE CORCONTICA je realizován a spolufinancován třemi partnery – Správou KRNAP, Institutem aplikované ekologie DAPHNE a Ministerstvem životního prostředí ČR. Dárcem 75 % prostředků je Evropská komise v rámci programu LIFE+. Celkový rozpočet projektu je 3 588 573 €, tedy necelých 90 milionů korun. Na přímé ochranné zásahy je vyčleněno 43 % financí, 30 % z celkové částky tvoří osobní náklady na mzdy, 15 % bude čerpáno na vybudování infrastruktury a na pořízení potřebného vybavení a 12 % z rozpočtu bude pokrývat cestovní a režijní náklady.

 

U zrodu projektu stála myšlenka navrácení života na krkonošské horské louky. Spousta tradičních horských luk v Krkonoších v minulých desetiletích degradovala. Projekt LIFE CORCONTICA by tento trend měl zastavit a pomoci navrátit krkonošským loukám jejich bývalou pestrost. „Kdo by si uměl představit zvlněnou krkonošskou krajinu bez voňavých květnatých horských luk a pastvin, svérázných bud a svěžích bystřin? Vždyť právě na těchto loukách rozkvétají léčivé horské byliny a právě sem se chodí napást či ukrýt nepřeberné množství živočichů,“ říká garant projektu za Správu KRNAP Tomáš Janata.

 

Smysl projektu tkví v podpoře lučních a říčních biotopů a obnově smilkových trávníků. Pokud má být zachována bohatost druhů na nich rostoucích, tak je jejich majitelé musejí pravidelně obhospodařovat, tzn. kosit nebo spásat. Dále musejí vyřezávat nežádoucí náletové dřeviny a likvidovat invazivní rostliny. Mnozí na takovou péči ale nemají finanční prostředky ani znalosti a zkušenosti. Právě zde zasáhne tento projekt. Dalším cílem projektu je s využitím moderních terénních počítačů a GPS vytvoření tzv. lučního hospodářského plánu, jediného svého druhu v Česku. Tento plán bude sloužit k dlouhodobému sběru dat o loukách v Krkonoších, evidenci péče o ně a plánování dalšího hospodaření. Je vybráno několik desítek cenných lučních enkláv po celých Krkonoších, kterým bude v rámci projektu věnována zvýšená péče. Součástí projektu je i tvorba marketingové studie, která usnadní hospodářům odbyt jejich produktů (masa, vlny, biomasy). Velkým počinem bude nákup briketovací linky, která upotřebí přebytky biomasy (sena) od místních hospodářů. V jedné z nejzachovalejších lučních enkláv, ve Sklenářovicích, kde Správa KRNAP už řadu let provádí opatření k zachování těchto horských luk, vznikne pastevní areál, protože právě pastva ovcí je jedna z cest, jak tyto louky zachovat.

Představení projektu LIFE CORCONTICA proběhne 14. listopadu 2012 od 10 hodin ve velké zasedací místnosti na zámku ve Vrchlabí.      Radek Drahný

euroregion_vzhled